Välkommen till Meca Services hemvård inom Lunds kommun!

Våra insatser inom hemvård ska präglas av god omvårdnad, trygghet, stort inflytande och gott bemötande. att uppnå detta bedriver vi ett aktivt kvalitetsarbete. Våra riktlinjer för utförande av våra insatser är:

Vårt mål: 

  • Att stärka brukares förmåga att leva ett gott, självständigt och oberoende liv
  • Att med respekt, glädje och värme skapa en nära och långsiktig relation med våra brukare och anhöriga
  • Att skapa förtroende mellan brukaren och personalen och förstärka känslan av delaktighet och trygghet