Hemtjänst

För dig som behöver stöd för att kunna bo kvar hemma. Inom hemtjänst erbjuder vi dig allt från omsorg, stöd med sociala aktiviteter, din personliga hygien, varuinköp eller städning, promenader med mera.

Alltid hos Meca Services

Personal kontinuitet

Vi arbetar kontinuerligt för att du alltid ska få stöd av samma medarbetare. Vi skickar alltid som mest 7 olika medarbetare till dig under en månad.

Personlig Omsorg

Baserat på ditt biståndsbeslut utformar vi insatserna utifrån dina behov och önskemål. Du får även en kontaktman som i första hand är den som stödjer dig.

Vad tycker våra brukare om Oss?

Så ansöker du hemtjänst. Vi hjälper dig

Ansök om Hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst genom att fylla i blanketten nedan. Efter att du har skickat
in blanketten kommer du att bli kontaktad av en kommunens handläggare som
tillsammans med dig bokar en tid för hembesök.

Du väljer själv vilken utförare du vill ha

Om du blir beviljad hemtjänst väljer du själv vem du vill få ditt stöd av. Du kan välja
Meca Services Hemvård eller kommunen eller någon av de andra privata företag
som är godkända av kommunen.

Vad kostar hemtjänst?

Det kostar ingenting extra att anlita en privat utförare som Meca Services AB.
Observera att prissättningen för hemtjänst bestäms av Lunds kommun, och även om
den kan variera mellan olika kommuner är den alltid inkomstprövad. Det innebär att
priset bestäms utifrån dina inkomster. Det finns dock ett maximalt belopp du kan få
betala per månad, oavsett var du bor, vilka beviljade insatser och inkomst du har.
Från 1 januari 2021 är maximala beloppet 2139 kr.


Har du frågor om prissättningen kan du vända dig direkt till Lunds kommun